รับขายฝาก รับซื้อที่ดิน ปล่อยเงินกู้


รับขายฝาก

ยินดีรับขายฝากจากผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน

พื้นที่: กรุงเทพฯ ปริมณฑล ดอกเบี้ยถูกมาก ไม่จำกัดวงเงิน เริ่มต้นหลักแสนเราก็รับ


รับซื้อที่ดิน

พื้นที่: จ.แพร่ ทำเล อ.เมือง

พื้นที่: พัทยา ต้องการ 1-2 ไร่ ติดทะเล หาดทราย

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาที่ดิน

1.แผนที่ที่ตั้งที่ดินบน Google Map (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
2.โฉนดที่ดิน (สำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
3.ระวางที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
4.ขนาดที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน
5.ตารางแจกแจงผู้ถือกรรมสิทธิ์รายโฉนดพร้อมแจ้งราคาโฉนดรายแปลง (ถ้ามี)


Super Rich: รับซื้อเงินตราต่างประเทศด้วยอัตตราที่สูงกว่า

exchange shop: ไทย, สิงคโปร์, มาเลย์, ฮ่องกง, จีน และพม่า

นายทุนเชียงใหม่E-mail: best1group@hotmail.com
นายหน้า โทร.082 986 0440
facebook Best1 Group
twitter Best1 Group
IG Best1 Group
Google+ Best1 Group